Partiele prothese

Bij een gedeeltelijke (partiële) prothese mist u of een of meerder tanden en/of kiezen. De procedure voor het aanmeten van een partiele prothese is vrijwel gelijk aan die van de volledige prothese.

Het vervaardigen van een partiele prothese vereist vaak meerdere afspraken met uw behandelaar. De eerste keer dat u komt worden er afdrukken genomen. Deze afdrukken worden door ons laboratorium uitgegoten in gips. Op deze gips modellen kunnen wanneer dat nodig is individuele lepels vervaardigd worden. Met deze individuele lepels worden tijdens de tweede afspraak zeer nauwkeurige definitieve afdrukken gemaakt. Deze individuele afdrukken worden in het laboratorium wederom uitgegoten in gips. Wanneer de verhouding tussen boven en onderkaak moeilijk te bepalen is worden er door ons beetplaten vervaardigd. Tijdens de daarop volgende afspraak worden deze beetplaten gebruikt om de stand van uw kaken ten opzichte van elkaar te bepalen. Tijdens deze afspraak worden ook de kleur, vorm en stand van de tanden en kiezen besproken. De daarop volgende en tevens laatste afspraak wordt de partiele prothese bij u in de mond geplaatst.

U kunt de partiele prothese via uw tandarts verkrijgen maar ook is het mogelijk dat u een verwijzing van uw tandarts krijgt en de partiele prothese volledig bij TandTechniek Zeist wordt vervaardigd.

Partiele prothese