Volledige prothese

Een volledige prothese ook wel kunstgebit genoemd vervangt de natuurlijke tanden en kiezen wanneer deze verloren zijn gegaan.

Bij een volledige tandprothese kan er gekozen worden om de tanden en kiezen recht of natuurlijk op te stellen. Ook de kleur en vorm van de tanden en kiezen die gebruikt worden is divers. Samen met u als patiënt zullen deze keuzes gemaakt worden.

Naast de opstelling, kleur en vorm is er een keuze te maken tussen kunststof en keramische (porseleinen) tanden en kiezen. De keuze voor het materiaal van uw tanden en kiezen is afhankelijk van de situatie bij u in de mond.

Het vervaardigen van een volledige prothese of klikgebit vereist meerdere afspraken met uw behandelaar. De eerste keer dat u komt worden er afdrukken genomen. Deze afdrukken worden door ons laboratorium uitgegoten in gips. Op deze gips modellen worden door ons individuele lepels vervaardigd. Met deze individuele lepels worden tijdens de tweede afspraak zeer nauwkeurige definitieve afdrukken voor uw prothese gemaakt. Deze individuele afdrukken worden in het laboratorium wederom uitgegoten in gips voor het vervaardigen van beetplaten.

Tijdens de daarop volgende afspraak worden deze beetplaten gebruikt om de stand van uw kaken ten opzichte van elkaar te bepalen. Tijdens deze afspraak worden ook de kleur, vorm en stand van de tanden en kiezen besproken. Met deze informatie gaan wij op het laboratorium uw prothese opstellen in was. Tijdens uw volgende afspraak wordt de prothese in was bij u gepast in de mond. Omdat de prothese nog in was fase is kunnen er waar nodig nog aanpassingen uitgevoerd worden. De prothese in was fase wordt in het laboratorium omgezet door ons in kunststof. De daarop volgende en tevens laatste afspraak wordt de prothese bij u in de mond geplaatst.

U kunt de prothese via uw tandarts verkrijgen maar ook is het mogelijk dat u een verwijzing van uw tandarts krijgt en de prothese volledig bij TandTechniek Zeist wordt vervaardigt.

De volledige prothese